Home |  Sitemap |  Contact


Wenst u een persoonlijk reisadvies van WRC reizen?


Bel ons:
088-01 01 100
lokaal tarief

Algemene boekings- en garantievoorwaarden
ANVR-Consumentenvoorwaarden vanaf 01 januari 2013
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

De online ANVR consumentenvoorwaarden vindt u hier (deze ANVR consumentenvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2013).Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR (onder deelnemernummer 2919 t.n.v. WRC Reizen Groep b.v.). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een SGR aangesloten reisbureau of reizenverkopende bank. Zij zijn herkenbaar aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol. Lees verder voor meer informatie.Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

Klik hier voor de website van het Calamiteitenfonds voor meer informatie over de garantieregeling.