Asco Car Hire praktische informatie camperhuur Zuidelijk-Afrika

Asco Car Hire praktische informatie camperhuur Zuidelijk-Afrika


Aanvullende informatie en uitleg verzekering

 • Minimale huurperiode is 6 nachten. Huurprijzen worden berekend op basis van 24 uur vanaf het tijdstip van in ontvangstneming tot het tijdstip van inlevering.
 • Minimale leeftijd bestuurder: 30 jaar en minimaal 3 jaar in het bezit van een rijbewijs.
 • Geldige rijbewijzen: Europees rijbewijs in credit card formaat, Engelstalige rijbewijzen. Indien het Europese rijbewijs niet op credit card formaat is, of niet Engelstalig is een internationaal rijbewijs verplicht.

Inbegrepen in de huurprijs:

 • Aansprakelijkheid (Third Party)-, diefstal- en brand verzekering.
 • CDW: Verlaging eigen risico, met een eigen risico van NA$ 38000 – NA$ 45000,-. (afhankelijk van het autotype)
 • Ongelimiteerd aantal kilometers.
 • Lokale verkoop belasting (VAT).
 • Olie, onderhoud en schoonmaak.
 • Luchthaven transfers tussen 07:00 en 17:00 uur.
 • 2 reserve banden voor 4x4 types.
 • Noodgereedschap.

Niet inbegrepen in de huurprijs:

 • Achterlatingskosten indien de huurauto op een andere locatie wordt ingeleverd. (one way rental)
 • Verlaging van het eigen risico.
 • Baby / kinderstoeltjes.
 • Extra bestuurder.
 • Cross-border permit fee.
 • Lokale belastingen in andere landen.
 • Contrast fee.
 • Administratie kosten in geval van een verkeersboete.
 • Toeslag laat inleveren. (na 16:00 uur)
 • Sleepkosten.

Mogelijkheden inleveren / ophalen op andere locaties dan de hoofdlocatie in Windhoek op aanvraag. Houdt u er rekening mee dat indien u de auto op een andere locatie ophaalt of inlevert, er gebruik wordt gemaakt van de diensten van een ander, onafhankelijk transport bedrijf. Hierdoor kan de service, gebruikstoelichting en het aanbod aan camping materiaal niet zo gedetailleerd zijn als op de hoofdvestiging in Windhoek. 

Grensoverschrijding:
Indien u met het voertuig door een ander land wilt rijden, dient u dit vooraf aan de verhuurder aan te geven. Bij het opmaken van het huurcontract wordt, tegen een toeslag van NA$ 500,- tot NA$ 2000,- (afhankelijk van het land) een ‘cross border permit’ opgemaakt. Dit is een toestemmingsbrief. Eventuele kosten voor lokale grensoverschrijdingskosten, tolgelden e.d. zijn niet bij de cross-border permit fee inbegrepen. 

Pechhulp service:
In geval van een mechanisch / technisch mankement helpt AscoCarHire u binnen 24 uur of met tussenkomst van een lokaal auto bedrijf. Er zijn gebieden waarin geen 24 uurs garantie kan worden gegeven: Damaraland, Kaokoland, Kaudum National Park en Bushmanland. Ook buiten Namibië kan er geen garantie gegeven worden dat er binnen 24 uur hulp is. Uiteraard wordt er ondersteuning geboden, maar kan die langer duren dan de genoemde 24 uur. 

Zandduin rijden (Naukluft NP, NamibDesert, Luederitz-Walvisbaai, Skeleton Coast):
Toegang is strikt verboden!! Geen ondersteuning in deze gebieden. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten, welke het gevolg zijn van de schade/breakdown zoals sleepkosten, transfers, reparatiekosten, schoonmaakkosten en kosten van vervanging van het voertuig, etc. 

Botswana National Parks en omgeving (Chobe NP, Moremi NP, Central Kalahari NP,  Kgaligadi NP, Nxai Pan NP, Madgadikdagi NP, Khutse GR, etc):
Toegang alleen op eigen risico!! Geen 24-uurs back-up mogelijk. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten, welke het gevolg zijn van de schade/breakdown zoals sleepkosten, transfers, reparatiekosten, schoonmaakkosten en kosten van vervanging van het voertuig, etc. Ook in geval van een mechanische breakdown zijn de sleepkosten voor de huurder. De kosten van reparatie zijn in dit laatste geval voor de verhuurder.  

Borgsom:
Bij het ophalen van de huurauto dient een borgsom voldaan te worden, gelijk aan het eigen risico. De borgsom kan alleen per credit card voldaan worden. De borgsom wordt op de creditcard gereserveerd, niet afgeschreven. De credit card dient nog tenminste 120 dagen vanaf ingang van de huur. 

Luchthaven transfer:

Tussen 07:00 (eerste vertrek vanaf het Asco kantoor) en 17:00 (laatste vertrek vanaf het Asco kantoor) uur biedt Asco Car Hire een gratis transfer aan van de luchthaven naar het verhuurdepot en v.v. Uiterlijk 7 dagen voor aankomst dienen de aankomsttijden en vluchtnummers aan de verhuurder doorgegeven te worden. Asco adviseert om zachte tassen en geen harde koffers mee te nemen, omdat harde koffers moeilijk in veel voertuigen passen. Koffers die u tijdens de reis niet nodig heeft, kunnen in het Asco verhuurkantoor bewaard worden.

Gereedschap waarmee elke 4x4 standaard is uitgerust:
Extra brandstoftank (of jerrycan), twee reservewielen, zekeringen, wiel moersleutel, complete gereedschapskist, handborstel set, gevarendriehoek, sleepkabel, banden drukmeter, spade, EHBO set, veiligheidsvest, brandblusser, krik en houten ondersteuningsblok voor de krik.

Kampeermateriaal waarmee een voor camping uitgeruste 4x4 is uitgerust:
Kampeertafel en –stoelen, complete keukenset, een gaskoker, een gas- of LED lamp, 2 gasflessen, BBQ set, waterkan, een stofvrij aluminium kist.

 • Double cab: 2 daktenten met matrassen (dikte 8 cm).
 • Single cab: 1 daktent met matras (dikte 8 cm).
 • Alle voertuigen zijn uitgerust met een 220V/12V koelkast.
 • 1 (of 2) daktent(en) met matrassen, laken(s), dekbed(den) en kussens.

 

UITGEBREIDE UITLEG AUTOVERZEKERING
In dit document wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de details van de auto -/ camper verzekering.

Het is belangrijk om te weten dat het qua verzekeringen en verantwoordelijkheid bij schade soms anders werkt dan in Westerse landen. Zo is het in de meeste Afrikaanse landen waaronder Namibië en Botswana helemaal niet verplicht om verzekerd te zijn en is de meerderheid van de voertuigen dus geheel niet verzekerd. Men is dus in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor afhandeling en compensatie in geval van schade. 


Standaard Verzekering 
Alle huurauto’s zijn door het autoverhuurbedrijf standaard verzekerd tegen verkeersongevallen voor circa 90% van de (nieuw)waarde. Het overblijvende deel (circa 10% van de nieuwwaarde) geldt als het eigen risico wat tijdens de huurperiode gedragen wordt door de huurder. De exacte hoogte van het eigen risico verschilt per geboekte voertuigklasse. Naast de algemene uitsluitingen (zie onderstaand) is bij de standaard verzekeringsvorm ook glas- en bandenschade voor het eigen risico van de klant, tenzij men kiest voor Reductie 3 (zie onderstaand). Bij constatering van schade aan het voertuig geldt altijd dat de klant verantwoordelijk is voor betaling van het eigen risico, onafhankelijk van de schuldvraag, met andere woorden, dit geldt ook indien de schade veroorzaakt is door een derde partij.


Creditcard Informatie 
Alleen Visa en Mastercard worden geaccepteerd. De creditcard dient bij ontvangst van het voertuig aan het begin van de huurperiode ten minste nog 120 dagen geldig te zijn. Helaas worden geen American Express, Diners Club (alleen middels PayPal) en geen Electron cards geaccepteerd. Zorg ervoor dat de bestedingslimiet van uw creditcard voldoende is om het gekozen bedrag van het eigen risico (het ‘excess’ bedrag) te kunnen laten blokkeren. Zonder een geldige blokkering van het gekozen ‘excess’ bedrag kan er geen voertuig worden uitgegeven. Blokkering van het gekozen eigen risico dient op slechts één creditcard te gebeuren en wel op de creditcard van degene die het huurcontract ondertekend. Een betaling met creditcard (via de beveiligde server of ter plaatse via een pin transactie) wordt altijd verwerkt middels lokale valuta (Namibische Dollar). Hierdoor kan er een (beperkte) afwijking ontstaan tussen het Euro bedrag op de offerte/factuur en daadwerkelijk afgeschreven Euro bedrag op uw bankafschrift. Dit wordt veroorzaakt doordat de betrokken banken en creditcard maatschappijen verschillende (aankoop/verkoop) koersen hanteren. Betaling met creditcard via PayPal zijn echter altijd in Euro. 

Afkoop van eigen risico
Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om het eigen risico af te kopen door het betalen van een extra toeslag per dag. Deze toeslag is afhankelijk van het type voertuig en het aantal inzittenden. Het is mogelijk om het eigen risico gedeeltelijk of tot een maximum van N$ 1,500.00 af te kopen. 
De verschillende afkoopvormen zijn:
• Reductie 1: 50% afkoop.
• Reductie 2: 87.5% afkoop.
• Reductie 3: afkoop tot een resterend eigen risico van N$ 1,500.00.

Reductie 1 en 2 
Afkoop van het eigen risico helpt om kosten te reduceren in het geval van schade waarbij een derde partij betrokken is. Zowel de schade aan de eigen gehuurde auto (boven het gekozen bedrag van het eigen risico) als die aan het voertuig of eigendom van de derde partij is (volledig) gedekt. Let op: bij Reductie 1 en 2 is schade aan banden, ruitschade en schade als gevolg van éénzijdige ongevallen (zie onderstaande) en zandstormen. 

Reductie 3
Deze verzekeringsvorm is uitgebreider dan Reductie 1 en 2. Extra ingesloten is:
• Ruitschade.
• Bandenschade. (één band)
• Eenzijdige ongevallen. (uitgesloten zijn schades t.g.v. nalatigheid zoals te hard rijden, rijden onder invloed, etc.)
• Zandstormschade.
• Schade aan de onderzijde van het voertuig (bodemschade)
Hierbij geldt altijd een eigen risico van N$ 1,500.00.

Let op
: Reductie 3 is in geen geval te vergelijken met het Europese ‘Volledig Casco’ of ‘All Risk’, waarbij alle schade altijd gedekt is onafhankelijk van de aard van de schade en/of de schuldvraag. 

Eenzijdige ongevallen
Onder de term ‘eenzijdig ongeval’ valt bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is. Een ander voorbeeld is het achteruit rijden tegen een paaltje of boom.

Dekking verzekering
Bij alle aangeboden verzekeringsvormen wordt de schade aan eigen voertuig en aan derden door de verzekering gedekt indien:
- het een verkeersongeval betreft volgens de onderstaande gehanteerde definitie;
- er geen sprake is van nalatigheid van de bestuurder en inzittenden;
- het geen uitsluiting betreft, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. 

Verkeersongeval
Onder een verkeersongeval wordt verstaan: een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, of een voetganger betrokken is, of een dier betrokken is. LET OP: éénzijdige ongevallen, zoals bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is, is dus niet gedekt bij Reductie 1 en 2. Ook niet wanneer men bijvoorbeeld uitwijkt voor een overstekend dier.

Nalatigheid
Onder nalatigheid wordt verstaan: de situatie, waarbij de bestuurder en/of inzittenden zich niet volgens de wet, de door de verhuurder opgestelde regels of volgens algemeen geldende regels gedragen. Voorbeelden van nalatigheid, waarbij de verzekering de schade niet dekt, zijn schades die voortkomen uit : 
- het rijden onder invloed.
- het overtreden van de snelheidslimiet (zie onderstaande snelheidslimieten).
- het rijden door water (rivieren, moerassen, zee, etc.) wat hoger komt dan de treeplank.
- het niet correct hanteren van de koppeling of versnellingen. 

Uitsluitingen
Schade die bij voorbaat al uitgesloten is voor dekking door de verzekering is:
- (brand)schade door sigaretten, lucifers en/of aanstekers.
- schade doordat men op de motorkap of het dak gestaan of gelopen heeft.
- schade door een omgeslagen auto, zonder dat er een andere partij bij betrokken is (behalve bij Reductie 3).
- glasschade (behalve bij Reductie 3).
- schade aan banden (door lekkage, klapband en/of overmatige slijtage) (behalve bij Reductie 3).
- schade als gevolg van het rijden door water.
- schade door zandstormen (behalve bij Reductie 3).
- schade aan persoonlijk bezittingen. 

Snelheidslimiet  
Binnen bebouwde kom en in Nationale parken: 60 km/uur, onverharde wegen: 80 km/uur en op asfaltwegen buiten de bebouwde kom: 120 km/uur. Bij 125 km/u geeft een ‘piep’ toon aan dat u de maximum toegestane snelheid (op snelwegen) overschreden heeft. Houd er rekening mee dat al onze voertuigen zijn uitgerust met een Black Box (GPS monitoring systeem). Belangrijk: de maximale toegestane snelheid om verzekerd te zijn op onverharde wegen is altijd 80 km/uur, zelfs als de officiële bewegwijzering 100 km/uur aangeeft. LET OP: Bij het overschrijden van de genoemde snelheidslimieten komen alle verzekeringen en gereduceerde eigen risico’s (excessen) te vervallen. 

Diefstal
Diefstal van het voertuig is gedekt, mits men als een goed huisvader voor het voertuig heeft zorg gedragen, het voertuig afgesloten heeft en alle sleutels van het voertuig kan overhandigen (m.u.v. een overval).

Bandenschade
Banden hebben bij start van de huurperiode minimaal 6 mm profiel (3 mm voor reservebanden). Schade aan banden is niet gedekt (behalve bij Reductie 3). In geval van een lekke of kapotte band kan de huurder deze onderweg laten maken of een ‘nieuwe’ band aanschaffen. Bij terugkomst zal de huurder voor deze schade worden aangeslagen. Dit betekent dat elke kapotte/gerepareerde band vervangen zal moeten worden door een nieuwe. (Gerepareerde banden worden helaas niet geaccepteerd.) Vanzelfsprekend wordt alleen het aantal ‘gebruikte’ millimeters profiel in rekening gebracht en dus niet per definitie de gehele nieuwe band. Indien de huurder zelf een nieuwe band aangeschaft heeft, krijgt deze bij het inleveren van het voertuig een teruggave voor de ‘extra mm profiel’.

Zandstorm
In geval van een zandstorm dient men onmiddellijk te stoppen en te proberen een tijdelijke schuilplaats te vinden voor het voertuig. Als dit niet mogelijk is kan men niet anders dan stapvoets doorrijden, maar beperk de snelheid zoveel mogelijk. Schade als gevolg van een zandstorm is niet gedekt (behalve bij Reductie 3). Zandstormen komen het meest voor aan de kust bij een oostenwind.

Politierapport noodzakelijk
Het is altijd vereist in geval van schade om een politierapport op te laten maken. Wanneer men in de mogelijkheid is om foto’s te nemen, dan is dit zeer aan te raden. 

Sleepkosten 
Sleepkosten als gevolg van een technisch mankement zijn voor de verhuurder. Sleepkosten als gevolg van een ongeval en in geval van nalatigheid/uitsluitingen komen voor rekening van de huurder. 

‘Claim handling fees’
De administratieve kosten van een schade, de zogenaamde ‘claim handling’ komen voor kosten van de huurder. Ik verklaar bovengenoemde uitleg gelezen te hebben, te begrijpen en hiermee akkoord te zijn.


De volgende extra items kunnen bijgehuurd worden
:

CarFi 
Een internet hotspot speciaal ontwikkeld voor in auto’s. CarFi creëert snel en gemakkelijk een mobiele WiFihotspot voor internet toegang in de auto en dat is wel zo ideaal tijdens uw rondreis. Met LTE Cat4 ondersteuning, kunnen download snelheden tot 100Mb/s in steden, 10Mb/s in kleinere plaatsen en 0,5Mb/s op de belangrijkste doorgaande wegen behaald worden (afhankelijk van het beschikbare mobile data netwerk). Tevens kan het systeem als oplaad punt 5V/IA voor mobiele apparaten gebruikt worden. De volledige uitrusting bestaat uit een router met een externe antenne met magnetische dak bevestiging (7dB) om zo het best mogelijke signaal en daarmee de best mogelijke internet snelheid te kunnen garanderen. Vermijdt hoge ‘roaming’ kosten en beschikt over ongelimiteerd internet in uw huurwagen (maximaal 10 apparaten). Huurprijs is N$125,- per dag, inclusief ongelimiteerd internet data gebruik. 

Satelliet telefoon 
Het lokale mobiele telefoonnetwerk dekt ongeveer 30% van de oppervlakte van Namibië. De Iridium Satelliet telefoon biedt ongelimiteerde communicatie vanaf afgelegen plekken in Zuidelijk Afrika, waar geen normaal mobiel telefoonverkeer mogelijk is en dit is wel zo veilig, aangezien de kans klein is, maar men nooit precies weet wanneer men onverhoopt in een noodsituatie terecht komt. De telefoon wordt geleverd samen met een handige waterdichte draagkoffer en zowel een 220v als een 12v oplader. Deze satelliet telefoon wordt aangeboden tegen een zeer concurrerende prijs in combinatie met de huur van een 4x4. Belkosten: US$1,95 per minuut (eigen risico in geval van verlies, diefstal of beschadiging is N$7.500,-). Geadviseerd wordt om vooraf te boeken.

GPS navigatie
Met het Garmin GPS Navigatie Systeem, de gedetailleerde digitale wegenkaarten van Tracks4Africa rijdt u probleemloos en zonder de weg kwijt te raken door alle landen van Zuidelijk Afrika, zowel off-road als op de weg. Met gemakkelijk te gebruiken ‘touch-screen’ dat zowel afstanden als aankomsttijden aangeeft. Zowel draagbaar te gebruiken (inclusief batterijen) als vast in het voertuig met een 12v aansluiting. 

 • Eigen risico in geval van verlies, diefstal of beschadiging is N$2.500,-.
 • Huurprijs per dag: N$60,-

Geadviseerd wordt om vooraf te boeken.


Kampeerders starterspakket

Het starterspakket kost N$650,- en kan tezamen met de boeking van het voertuig gedaan worden. Het pakket bestaat uit de volgende items: Zak met brandhout, zak met houtskool, aanmaakblokjes, lucifers (2x), drinkwater (2x5 liter), zonnebloemolie, folie, melkpoeder, insecten werende spray, afwasmiddel, handzeep, vuilniszakken, toiletpapier (2 rollen), keukenrol (2 rollen).

Overige extra’s:

Extra gereedschap / kampeerartikelen te huur
Beddengoed met hoeslakens NA$7,- per dag
Compressor NA$150,- per reis
Dak imperiaal NA$400,- per reis
Groot daktent (2.4 x 1.4 m) NA$50,- per dag
Draadloze FM Zender NA$250,- per reis
Extra matras met laken NA$7,- per dag
Gas Cooker NA$4,- per dag
Gas Cylinder NA$5,- per dag
GPS Navigatie Systeem NA$60,- per dag
Grond Tent NA$25,- per dag
Jerry Can – 20l. alleen met dak imperiaal NA$470,- per reis
Kampeerartikelen voor 5de persoon NA$25,- per dag
Kampeer Starterspakket NA$650,- per reis
Kampeerstoel NA$6,- per dag
Kampeertafel NA$8,- per dag
Keuken Box 4 personen NA$25,- per dag
Kinderzitje/boosterzitje NA$500,- per reis
Koelbox Groot NA$7,- per dag
Koelbox Klein NA$4,- per dag
Koelkast/Frigo 12/220v – 40l. NA$45,- per dag
LED licht / Gas licht  NA$8, - per dag
PVC Opbergbox NA$35,- per reis
Rubber Zandladders  NA$100,- per reis
Satelliet Telefoon  NA$80,- per dag
Waterkan – 20l. NA$30,- per reis