Britz en Maui camperhuurvoorwaarden Namibië en Zuid-Afrika

Britz en Maui camperhuurvoorwaarden Namibië en Zuid-Afrika


 
Inbegrepen in het standaard tarief
 • 14% VAT (Value Added Tax) in Zuid-Afrika en 15% in Namibië.
 • Basisverzekering (Standard Excess Insurance cover) eigen risico ZAR/NA$ 45.000,-.
 • Administratie en creditcard kosten.
 • Ongelimiteerd aantal kilometers.
 • Extra bestuurder (max.2).
 • Persoonlijke-en camperuitrusting.
 • Volle watertank en gasfles.
 • Schoonmaakkosten voor het voertuig.
 • Landelijk 24/7 wegenwacht en telefonische hulplijn.
 • Landkaarten en campinggids.
 • Transfer tussen het verhuurdepot en de luchthaven / hotel binnen een afstand van 25 kilometer van het verhuurstation.
 

Verhuurstations:
Johannesburg, Kaapstad (Zuid-Afrika) en Windhoek (Namibië)

Huurperiode:
De minimale huurperiode is 7 dagen. De camperhuur wordt per kalenderdag berekend. De dag van ophalen en inleveren worden als aparte huurdagen berekend, ongeacht het tijdstip van ophalen / inleveren. De ophaaldatum is bepalend voor het bepalen van het tarief seizoen.

Lange huurkorting:
50-74 huurdagen: 5% korting op het 28-49 dagen tarief
75-99 huurdagen: 10% korting op het 28-49 dagen tarief
100+ dagen: 15% korting op het 28-49 dagen tarief

Leeftijd / documenten:
Minimum leeftijd bestuurder(s) is 21 jaar, maximale leeftijd 85 jaar. Geldig rijbewijs is verplicht, evenals een international rijbewijs. Indien u tijdens de huurperiode een verkeersboete oploopt, worden er (naast de hoogte van de boete) ZAR /NA$ 250,- administratiekosten berekend.

Ophalen en inleveren en openingstijden:
De transfer tussen de luchthaven / het hotel (binnen een afstand van 25 kilometer van het verhuurstation) en het verhuurstation is inbegrepen bij het ophalen en inleveren van de camper. De verhuurstations zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur, op zaterdag van 08.00 – 13.00 uur. Op zondag en op 25 december dan zijn alle verhuurstations gesloten. Het ophalen van de camper neemt gemiddeld 2 á 3 uur in beslag. Dit is inclusief een grondige uitleg en demonstratie van het voertuig en de uitrusting. Voor het inleveren van de camper dient ca. 1 uur gereserveerd te worden, om het voertuig en de uitrusting te kunnen controleren.

Alle voertuigen dienen met een volle benzine tank te worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt, zal er een toeslag bovenop de geldende benzine prijs aan u worden doorbelast.

De voertuigen dienen schoon te worden ingeleverd, om de inspectie goed uit te kunnen voeren. Indien het voertuig buitensporig vuil wordt ingeleverd, worden er ZAR/NA$ 1000,- schoonmaakkosten aan u doorbelast.

Rijrestricties:
De voertuigen mogen alleen op openbare geasfalteerde wegen, alsmede officieel aangegeven 4x4 routes. Grensoverschrijding (cross border) dient te worden vermeld bij ondertekening van het huurcontract en schriftelijk door de verhuurder te worden goedgekeurd. De kosten voor cross border fee bedragen ZAR /NA$ 650,- voor rijden in Botswana (met een 4wd camper (Britz) is het rijden toegestaan in Botswana en met een 2wd motorhome (Maui) is het niet toegestaan om te rijden in Botswana), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zimbabwe en Swaziland. In deze landen kunnen aanvullende rijrestricties van toepassing zijn.

Achterlatingskosten:
Indien het voertuig bij een ander verhuurstation wordt ingeleverd, worden er achterlatingskosten berekend. Achterlaten binnen Zuid-Afrika ZAR /NA$ 3500,- en tussen Zuid-Afrika en Windhoek ZAR /NA$ 4500,- excl. crossborder administratiekosten.

Reparaties:
Reparaties kunnen tot ZAR/NA$1,000,- worden gedaan en ontvangt men na inlevering van de bon het geld retour. Bij reparaties die meer dan ZAR/NA$1,000,- kosten moet men eerst contact opnemen met de verhuurder.

Verzekeringen/ borgsom:

Standaard:
Alle voertuigen zijn standaard verzekerd voor schade aan het vehikel en/of derden. Op de basis verzekering is een eigen risico van ZAR/NA$ 45,000,- per schadegeval van toepassing. Ongeacht of het schade aan het gehuurde voertuig of schade aan derden betreft. Dit is tevens de hoogte van de borg.

De borg dient per credit card voldaan te worden. Het bedrag wordt pas teruggestort indien u het voertuig op bij boeking overeengekomen dag en locatie schadevrij, schoon en met volle brandstoftank heeft ingeleverd.

U dient zorg te dragen voor voldoende limiet op uw credit card. De huurder is tevens volledig aansprakelijk voor schade aan of vervanging van ramen, banden en versnellingsbak en diefstal van de autoradio.

Kea / Britz / Maui biedt mogelijkheid aan om het eigen risico en borg te verlagen of tot nul te reduceren

All inclusive (Super Cover) tarief (bij boeking aan te vragen):
Bij het boeken van het All Inclusive tarief heeft u geen eigen risico voor schade aan het voertuig. Tevens zijn de volgende kosten verzekerd: kosten voor vervanging of reparatie van de ramen en de banden, diefstal van de autoradio.

Een borgsom ter waarde van ZAR/NA$ 2,500.- dient bij het ophalen van het voertuig voldaan te worden om te verzekeren dat het voertuig op de afgesproken locatie en tijdstip in schone conditie en met volle brandstof tank wordt ingeleverd.

Ongevallen dienen te allen tijde binnen 24 uur bij de verhuurmaatschappij en de lokale politie te worden gemeld (wettelijke verplichting).

Eigen risico reductie #1
U betaalt R 180,- per dag en verlaagt zo het eigen risico tot R 20,000.-

Eigen risico reductie # 2
U betaalt R 280.- per dag en reduceert het tot R 0.-
U betaalt een borg van R 2500.- om zeker te stellen dat het vehikel tijdig terug wordt gebracht.

Uitsluitingen:
De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade indien:
- De voorwaarden van het verhuurcontract niet worden nageleefd.
- Indien de huurder verkeersregels niet naleeft.
- Schade aan het voertuig wordt veroorzaakt door onachtzaam of roekeloos rijgedrag.
- De huurder onder invloed van alcohol of drugs rijdt.
- Er wordt gereden op uitgesloten wegen.
- Schade veroorzaakt door rijden door (zout) water.
- Indien de schade zich voordoet terwijl er door een land waarvoor niet op voorhand schriftelijke toestemming voor is verleend door de verhuurder.
- Schade aan het onderstel.
- Ongevallen waarbij alleen het gehuurde voertuig betrokken is (single vehicle accident) is in geen van de verzekeringsopties meeverzekerd.
- Schade aan of vervanging van de versnellingsbak veroorzaakt door nalatigheid van de verhuurder wordt door geen van de verzekeringsopties gedekt. Er worden ZAR/NA$ 500,- administratiekosten in rekening gebracht in geval van een ongeluk, ongeacht welke verzekeringsoptie er is afgesloten.

Aanvullende uitrusting:
Dient bij boeking te worden opgegeven en ter plaatse betaald te worden.
- Baby / kinderzitje ZAR/NA$ 200,- per huurperiode
- GPS ZAR/NA$ 50,- per dag (met een max. van ZAR/NA$ 750,- per huurperiode).


Bekijk hier de campertypes van Britz Zuid-Afrika.
Bekijk hier de campertypes van Maui Zuid-Afrika.

Bekijk hier de campertypes van Britz in Namibië.