Disclaimer

Disclaimer


Disclaimer
De inhoud van wrc.nl is met de grootste aandacht samengesteld. Toch kan het voorkomen dat – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – bepaalde informatie niet actueel is of onjuistheden bevat. Eventuele wijzigingen van de gegevens op deze site kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande  kennisgeving. WRC Reizen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site. Komt u echter iets tegen op de site dat niet correct is, dan stellen we uw reactie zeer op prijs. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.
 
Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom zijn voorbehouden. Niets uit deze website – zowel tekst als beeld – mag in enige vorm of enige wijze worden gekopieerd, verspreid of welk ander gebruik dan ook zonder schriftelijke toestemming van WRC Reizen. Beeldmateriaal welke gebruikt is op deze website is mede mogelijk gemaakt door de volgende instanties, websites en fotografen.