Reisdocumenten Zuidelijk Afrika

Reisdocumenten Zuidelijk Afrika


Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid Afrika en Botswana heeft de immigratiewetten aangescherpt. Een belangrijk onderdeel van deze wetswijziging is de nieuwe plicht voor reizende ouders met minderjarige kinderen om in het bezit te zijn van een origineel geboorteakte van hun kind(eren). Zie onderstaande informatie.

Er wordt om een officieel internationaal geboortecertificaat gevraagd voor ieder van de meereizende minderjarige kinderen. Een officieel internationaal geboortecertificaat kan alleen aangevraagd worden in de geboorteplaats van het kind. Het bevat informatie over de ouders, is ook in het Engels opgesteld en behoeft niet met een apostillestempel gelegaliseerd te worden (dit geldt alleen voor Nederlandse officiële internationale geboortecertificaten). Indien u alleen reist met de kinderen wordt er tevens om een akkoordverklaring van de niet meereizende ouder gevraagd tenzij er middels een officieel afschrift aangetoond kan worden dat er volledige voogdij en ouderlijke zeggenschap is over het kind. Als de andere ouder is overleden moet daarvan een overlijdensakte overlegd kunnen worden. Minderjarige kinderen die zonder hun ouders/wettelijke voogden reizen, maar vergezeld worden door andere volwassenen moeten kopieën bij zich dragen van de paspoorten van beide ouders/wettelijke voogden en een akkoordverklaring van beide ouders/wettelijke voogden voor de reis. Alle documenten moeten voorzien zijn van een Engelstalige versie. Het is aan te raden deze documenten tijdig in orde te brengen. Aangeraden wordt een geboortecertificaat en eventueel een toestemmingsformulier van de niet-meereizende ouder wat niet ouder is dan 3 maanden.

Op 1 augustus 2018 zijn wij geïnformeerd dat de overheid van Namibië met een vergelijkbare wetgeving bezig is. Hoewel het nog niet officieel bevestigd is dat ook voor Namibië een internationaal geboorte certificaat voor minderjarigen vereist is, laten sommige luchtvaartmaatschappijen geen minderjarigen op hun vlucht naar Namibië toe, indien zij het document niet kunnen overleggen. Derhalve raden we u aan om ook voor reizen naar Namibië de procedure voor het reizen met minderjarige kinderen te volgens, zoals van toepassing voor Zuid-Afrika.